SAL7360, Act: V°143.1 (312 of 667)
Search Act
previous | next
Act V°143.1  
Act
Date: 1467-01-20

Transcription

2019-01-22 by myriam bols
It(em) joes nijs die en(de) mychiel eelwijts die op hede(n) dach van/
rechte hadden voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en) uut sake(n) van zeke(re)n/
goede(n) gehete(n) de donck gelege(n) inde p(ro)ch(ie) van w(er)chte(r) hebbe(n) die(n)/
dach samentlijc uutgesedt en(de) v(er)stelt tot van hede(n) ov(er) acht dage(n)/
om alsdan te diene(n) gelijc hij op hede(n) gedient soude hebben cor(am)/
hoeve(n) vync ja(nuarii) xx vide(licet) die mart(is)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt