SAL7360, Act: V°144.3-R°145.1 (317 of 667)
Search Act
previous | next
Act V°144.3-R°145.1  
Act
Date: 1467-01-20

Transcription

2019-01-27 by myriam bols
It(em) wouter knoep sone wijlen claes woenen(de) te weve(r) in p(rese)ncia heeft/
genomen en(de) bekint dat hij genome(n) heeft tegen janne couwens sone/
wilen ghielijs van weve(r) woenen(de) te lynthe(r) alsulken molen met allen/
den toebehoirte(n) alse de selve jan couwens tande(re)n tiden te pachte geno/
men heeft tegen janne van raetshove(n) geleg(en) onder boensbeke geheete(n)/
de rodermolen [rotelmolen] Te houde(n) en(de) te hebben van den daighe van heden tot/
sint jansmisse toe baptisten dat sijn sal anno xiiii[c] tweentseventich/
naestcomen(de) elx jairs dae(re)nbynnen om ende voe(r) veertich sacken/
rox alsulx alse vand(er) selver molen comen sal maten van thienen/
te weten alle maenden den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde drie sacken ende/
twee halst(er) dair af te betalen den voirs(creven) janne couwe(n)s quolibet/
assecutum It(em) want den voirs(creven) t(er)mijn niet geheele jae(re)n en maict/
mair die schiet dair inne over soe vele tijts alse van nu tot sint/
jansmisse bap(tis)[te(n)] naestcomen(de) soe sal de selve wouter voer desen selve(n)/
tijt aldus overschieten(de) gheve(n) en(de) betalen den vors(creven) janne couwe(n)s/
noch sesthien sacken en(de) vier halst(er) corens eens alsulx als voirscr(even)
//
steet te betalen alle maende(n) drie sacke(n) en(de) twee halst(er) d(air)af gelijc voe(r)/
ende dair mede sal de selve wout(er) voir desen tijt van nu tot s(in)t jansmisse/
naestcomen(de) gestaen want dien tijt nae advena(n)t vand(er) jairlijcsch(er) so(m)men/
voirs(creven) niet meer en d gedraight It(em) sal de voirs(creven) wout(er) boven desen/
den voirs(creven) janne couwens noch gheven ende betalen achtien sacke(n)/
rox alsulx als voirs(creven) steet eens bynne(n) eene(n) jae(re) naistcomen(de) t(am)q(uam) ass(ecutu)[m]/
It(em) sal de voirs(creven) wout(er) gehoude(n) sijn de voirs(creven) molen den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde te houden gaende en(de) te besorgen van ca(m)men en(de) spillen op/
sijne(n) cost It(em) heeft de voirs(creven) jan couwens geloeft den vors(creven) wout(ere)n/
warant te sijne ende te bliven vand(en) vors(creven) uutgeven(en) den vors(creven)/
t(er)mijn due(re)nde ende dese vorweerd(en) Inde su(n)t fideiuss(ores) dicti walteri/
henr(icus) couwens f(ilius) quond(am) joh(ann)is joh(ann)es oeden f(ilius) franco(n)is oeden will(el)m(us)/
vlemi(n)cx f(ilius) q(uo)nd(am) joh(ann)is vlemi(n)c et ywan(us) my(n)ni(n)cx f(ilius) q(uo)nd(am) reneri/
o(mn)es (com)mor(antes) apud weve(r) et p(rim)[(us)] hoeve(n) vync ja(nuarii) xx
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt