SAL7360, Act: V°151.2 (330 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°151.2  
Act
Date: 1467-01-23

Transcription

2019-01-27 by myriam bols
It(em) de voirs(creven) jonch(er) ev(er)art heeft gelast de(n) voirs(creven) ja(n)ne van/
groelst dat hij de voirs(creven) xl r(ijnse) guld(en) tsjaers lijftochte(n) uute(n)/
ontfange vande(n) goede(n) ende rente(n) van hu(m)beke bouchout en(de)/
steenhuffle d(air) af hij rintm(eeste)r is jaerlijcx soe lange hij diene(r)/
en(de) de lijftocht in al oft in deel sal staen jaerlijcx betale(n)/
sal en(de) de voirs(creven) jan heeft dat alsoe te doen aengenome(n)/
Heeft voirt gelooft de voirs(creven) jonch(e)r ev(er)art oft de voirs(creven)/
zijn rintm(eeste)r aflivich worde oft ontsedt dat hij de(n) toecomen(de)/
zijne(n) diene(r) dat belaste(n) sal gelijc hij de(n) voirs(creven) janne heeft/
gedaen En(de) de voirs(creven) v borghe(n) [van buyten] hebbe(n) malcande(re)n gelooft/
en(de) toegeseecht oft e(n)nich va(n) hen bij gebreke va(n) te voldoene/
des voirs(creven) steet in nacomen(de) tide(n) gepraemt worde en(de) e(n)nige(n)/
cost oft last d(air) om lede dat zij malcande(re)n d(air) af t(er) hant staen/
selen en(de) dat hulpe(n) v(er)volge(n) opde(n) jonch(e)r voirs(creven) en(de) zijn goede/
met alle(n) vorderinge(n) van rechte eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt