SAL7360, Act: V°161.2 (352 of 667)
Search Act
previous | next
Act V°161.2  
Act
Date: 1467-02-17

Transcription

2019-01-29 by myriam bols
It(em) jehanne taingis(aer)t weduwe reyners wile(n) de coste(re) die welke voer de/
so(m)me van vijftich rijders hadde doen beslaen met andriese van roesmee(r)/
vorste(r) twee stucken rinsch wijns toebehoiren(de) symoene houysach? van bij/
colen woenen(de) te sunsit? opder arren wesende inder stat kelde(r) staen(de)/
inde proefstrate tegen over der woeningen jans geheete(n) blaujans/
cleermakers Es op den dach van heden in rechte comen voer meye(r)/
en(de) scepen(en) van loven(en) p(res)nterende de voirs(creven) schout met hue(re)t eet te verifice(re)n/
versueken(de) van rechts wegen dat de vors(creven) andries gemaent wordde/
op sijne(n) eet oft hij tvors(creven) rastem(en)t also niet gedaen en heeft als op/
sijn yerste genechte Dwelc de vors(creven) andries claerde alsoe gedaen/
te hebben in sca(m)pno febr(uarii) iii insgelijx is dese sake gewijst vo(n)/
nislijc op tderde genachte cor(am) o(mn)ib(us) scab(inis) febr(uarii) xvii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt