SAL7360, Act: V°163.2 (358 of 667)
Search Act
previous | next
Act V°163.2  
Act
Date: 1467-02-07

Transcription

2019-01-29 by myriam bols
It(em) katlijne stiene woenen(de) te brayne lalloit heeft gemechticht/
huyghen van udeke(m) voirspreke en(de) symoene [vacat] maerscalc/
woenen(de) int heenken inde p(ro)efstrate om tegen symoene del houwe/
poirte(r) van loven(en) te p(ro)cede(re)n in rechte van sulker scout alse de/
selve symoen der selver katlijne(n) sculdich mach wezen die te/
wynne(n) en(de) te verliesen ende allet ghene dair inne te doene/
dat de selve katlijne selve soude moige(n) doen P(ro)mitt(ens) rat(um) cor(am)/
willem(air) burg(imagistro) naus(nydere) hoeve(n) febr(uarii) vii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt