SAL7360, Act: V°174.3-R°175.1 (378 of 667)
Search Act
previous | next
Act V°174.3-R°175.1  
Act
Date: 1467-02-13

Transcription

2019-02-03 by myriam bols
It(em) henric van espent de jonghe sone henrix van espent geheete(n) henr(ix)/
oem ende henr(ic) hoolmans de jonghe sone henrix hoolma(n)s beyde/
woenen(de) te wespelair hebben geloift ind(en) janne vand(er) paelt va(n)/
haecht dat zij tusscen dit en(de) maendach naestcomen(de) voer scepen(en)/
van loeven(en) bringhen selen gielise wants sone wilen willems/
woenen(de) te haecht en(de) den selve(n) in dien hebben en(de) soe v(er)re v(er)vaen/
dat hij hem v(er)loven en(de) v(er)oblige(re)n sal voer alsulk(en) rijd(er) lijfpensien/
alse de selve vand(er) paelt met scepen(en) brieve(n) van lov(enen) vand(er) daet/
xiiii[c] lxiii sept(embris) v[ta] heeft opden vors(creven) henr(icke) van espe(nt) den vader/
als p(ri)ncipael ende henr(icke) hoolma(n)s den jongen als sijne(n) borghe/
en(de) voir tgeheel inhout vand(er) vors(creven) scepen(en) brieve Ende tot dien/
heeft geloift de vors(creven) henric van espent de jonge dat hij hem selve(n)/
insgelix voer de selve lijfpen(sien) en(de) voer dinhout der selver scepen(en)/
brieve ten selve(n) daige oic verlove(n) sal Hebben voirt geloift/
gesekert en(de) ten heyligen geswoe(re)n de vors(creven) henr(ic) van espent de/
jonge en(de) henr(ic) hoolma(n)s de jonge eve(n)verre in e(n)nich van des/
vors(creven) steet gebreck viele dat sij en(de) elc hue(re)r dan ten vorscr(even)
//
maendaige alh(ier) te loven(en) comen en(de) sijn selen inder vroente(n)/
jans bailge vorst(er)s en(de) van daer niet scheyden nacht noch/
dach zij en hebben des voirs(creven) jans vand(er) paelt moet gecreg(en)/
en(de) hem vand(en) vors(creven) scepen(en) brieve(n) gestelt Et/
p(rim)[(us)] cor(am) jasp(er) claes forestar(io) hoeve(n) vync scabinis febr(uarii) xiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt