SAL7360, Act: V°176.2 (382 of 667)
Search Act
previous | next
Act V°176.2  
Act
Date: 1467-02-12

Transcription

2019-02-04 by myriam bols
It(em) de voirs(creven) jan lyart heeft gelooft jouffr(ouwe) [vacat] werdi(n)ne/
diericx van langrode te betalen binne(n) drie weken naestcomen(de)/
xii stuv(er)s alse van eene(n) gele[a]ge verdroncke(n) aldair op onser liev(er)/
vrouwe(n) dach(en) purif(icacionis) lestleden tamq(uam) ass(ecutu)[m] cor(am) willem(air) burg(imagistr)[o]/
febr(uarii) xii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt