SAL7360, Act: V°181.1 (390 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°181.1  
Act
Date: 1467-02-20

Transcription

2020-07-17 by myriam bols
It(em) want de voirs(creven) peter tande(re)n tijden he(re)n arnde van coursworm/
ridde(r) en(de) sijnen sonen voer den voirs(creven) rinsche gul(den) erflijc dair op/
de selve h(er) arnt en(de) sijn sonen den selven pet(ere)n de voirs(creven) goede/
inde heyligheeststrate geleg(en) die de vors(creven) gehuysce(n) nu besitten(e)/
zijn uutgaven tonderpande en(de) [in] meer vestich(eit) gesedt en(de) verbond(en)/
heeft zijn huyse en(de) hove mette(n) toebeh(oirten) geleg(en) inde coestrate tussce(n)/
tcloest(er) vand(en) wittevrouwe(n) op deen zijde en(de) claese den gheysere/
op dande(re) welken onderpant desselfs pet(er)s alnoch voir den vors(creven)/
rinsche gul(den) verbonden staet Soe hebben de voirs(creven) gehuysscen/
vid(elicet) d(i)c(t)o m(a)g(ist)ro martino renu(n)c(iante) uts(upra) geloift voir hen hue(re)n erven/
en(de) nacomeling(en) den selven pet(ere)n en(de) sijn goede voe(r)ger(uert) tot/
eeuwig(en) daigen costeloes vand(en) voirs(creven) rinsche gul(den) erflijc te/
houde(n) ende dair af te ontheffen Et ad maiore(m) securitate(m) ip(s)i/
petro exinde facien(dum) iidem (con)iuges de licen(cia) d(omi)ni fundi titulo iusti/
subpigner(is) obligaveru(n)t d(i)c(t)am eor(um) do(mu)[m] et curte(m) cu(m) [o(mn)ib(us)] suis p(er)t(inentiis) din? et retro/
sit(as) in vico s(an)c(t)i sp(iri)t(us) lovan(iensis) cor(am) berghe naus Et sat(isfacere) et war(andizare)/
de eod(em) subpigno(r)e uts(upra) berghe nausnyde(re) febr(uarii) xx
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt