SAL7360, Akte: V°183.1 (393 van 667)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°183.1  
Act
Datum: 1467-02-21

Transcriptie

2019-02-04 door myriam bols
Allen den ghene(n) die dese l(ette)ren selen sien oft hoire(n) lesen/
burg(er)meeste(re)n scepen(en) ende raet der stad van loeven(en) saluit/
doen te wete(n) dat opden dach datu(m) van desen voir ons come(n)/
is in p(ro)pren p(er)sone henric vande(n) velde sone wilen willems/
woenende te halen ende heeft geconstitueert gesedt volcome(n)/
macht p(ro)cu(ra)cie en(de) auc(tori)teyt gegeven sonder e(n)nich wed(er)roepen jacoppe/
hozen zijnen zwagher alle en(de) yeg(ewelke) alsulken saken questien/
ende gescillen alse de voirs(creven) henr(ic) uutstaende heeft oft namaels/
hebben soude moegen voir wat gerichte gheestelijc oft weerlijc/
dat dat zijn oft gescien soude moegen alle des voirs(creven) henr(ix) sculd(en)/
jaergulden opcomi(n)gen en(de) vervalle(n) (et)c(etera) In meliori for(ma) ut in t(e)r(ci)[o]/
folio p(re)ce(den)[ti] febr(uarii) xxi
Nagekeken doorMi-Je Van Gils
ModeratorMi-Je Van Gils
Laatste update:: 2016-06-15 door Xavier Delacourt