SAL7360, Act: V°185.2 (401 of 667)
Search Act
previous | next
Act V°185.2  
Act
Date: 1467-02-25

Transcription

2019-02-07 by myriam bols
Item jan meerlenberch en(de) henric maes hebben dach genomen/
voir den raide vand(er) stat om van heden in viii daghen met/
gescrifte te wederleggen de articlen van alsulker rekeni(n)gen/
als jan marcelis de jonge en(de) bertelmeeus vander bauwette(n)/
hen ov(er)gegeve(n) hebben aengaende den goeden roelants/
wilen van doirne En(de) inden gevalle oft d(air) inne e(n)nich/
gebrec bevonden wordde soe hebben zij ov(er)gegeve(n) dat die/
rekeni(n)ge voir gepasseert sal blive(n) tot eeuwegen dagen/
zond(er) die in nacomend(en) tijden te mogen wederlegghen/
Actu(m) in consilio febr(uarii) xxv in die m(er)curii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt