SAL7360, Act: V°186.1 (403 of 667)
Search Act
previous | next
Act V°186.1  
Act
Date: 1467-02-26

Transcription

2019-02-07 by myriam bols
Want jan vanden hove lieuten(ant) smeyers van loeven(en) alse geleid/
uut machte van scepen(en) brieven van loven(en) vander daet xiiii[c] lvii/
octobr(is) xii tot allen den goeden beyde have en(de) erve wouters de/
cock van woestmeerbeke metter stat brieven gescreven aenden/
meye(r) van woestmeerbeke hem hadde doen leve(re)n alle de selve goede/
bij alsoe oft de selve wouter oft yema(n)t anders daer tege(n) yet hadde(n)/
willen seggen oft allige(re)n oft de vors(creven) brieve mits ondueghde(n) wed(er)/
leggen dat zij des op heden alh(ier) tegen den voirs(creven) geleydde(n) te/
rechte comen wae(re)n gelijc die brieve die de secretar(issen) claerden/
gescreven te hebben volcomelijc inhielden Tot welken daighe/
de selve wout(er) noch nyema(n)t and(er)s come(n) en es tegen de(n) voirscr(even)/
janne soe hebbe(n) de he(re)n scepen(en) van loven(en) begheert taenhoe(re)n/
den bode die de voirs(creven) brieve gedragen eeft welc bode behoirlijc/
ondervraicht geclaert heeft bij sijne(n) eede dat hij de voirscr(even)/
brieve selve gaff den officie(r) voirs(creven) dair de voirs(creven) wouter selve/
tegewoirdich was Wair bij de voirs(creven) he(re)n scepen(en) van loeven(en)/
voirt gemaent van den meye(r) gewijst hebben voer een vo(n)nisse/
datmen den voirs(creven) geleydden vand(en) vors(creven) goeden voer zijn wettich/
gebreck houden soude in de macht van zijne(n) voirs(creven) beleide soe/
v(er)re dat noch voir scepen(en) come(n) is p(rese)ntib(us) o(mn)ib(us) scabinis in sca(m)pno/
febr(uarii) xxvi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt