SAL7360, Act: V°194b.1 (431 of 667)
Search Act
previous | next
Act V°194b.1  
Act
Date: 1467--

Transcription

2019-02-11 by myriam bols
It(em) den dach va(n) thoene(n) die op hede(n) diende/
inde banc voir meye(r) en(de) scep(enen) va(n) lov(enen)/
tussche(n) van thoene(n) tussche(n) meest(er) aug(ustijn)/
van nethen(en) als p(ro)cur(eur) en(de) vorgenge(r) jouffr(ouwe)/
vriendeline(n) va(n) nethen(en) wed(uwe) ottens/
wilen va(n) cuyct t(er) eend(er) en(de) janne va(n)/
wynxele t(er) ande(r) zijden is bij vo(n)nisse/
va(n) scepen(en) va(n) lov(enen) na vele alligacien/
beij beid(en) die(n) p(ar)tie(n) d(air) op gedaen[vors(creven) janne v(er)alligeert] gewijst/
dat diene(n) sal op in dond(er)sdage/
naestcomen(de) [in alle d(er) vuege(n) ..dien op hede(n) gedient soude hebb(e)n] p(rese)nt(ibus) scab(inis) in scamp(n)o/
dempto hoeve(n) ap(ri)lis xiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt