SAL7360, Act: V°199.1 (437 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°199.1  
Act
Date: 1467-03-05

Transcription

2019-06-30 by myriam bols
It(em) sijn bleven ende gevallen der voirscr(even) machtelden in/
hue(r) deylinghe vijftich stuvers erflijck van den vijf/
cronen erflijc voirs(creven) aen ende op die goede ende onderpande/
wouters wijlen beecx nu zijnder erfgenamen vorg(enoemd)/
Hanc quoq(ue) Et sat(isfactere) cor(am) eisdem
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt