SAL7360, Act: V°202.2 (444 of 667)
Search Act
previous | next
Act V°202.2  
Act
Date: 1467-03-05

Transcription

2019-03-14 by myriam bols
It(em) de vors(creven) wouter van haecht claes van thiene(n) zijn zwag(er) lijsbeth zijn/
werdynne en(de) henric cleynjans met aleid(en) van haecht zijnder werdynne(n)/
in p(rese)ncia hebben oppenbairlijc gekint ende gelijdt al eist dat hue(r) porcie(n)/
en(de) aengedeelte(n) inde goede vors(creven) myn gedraghen en(de) soe verre niet en/
strecken alse de gedeelte(n) der ande(re) p(er)sone vors(creven) dat hen van dien myn/
ende gebreke geheelijc ende wael ende wettelijc genoech gedaen es/
ende zijn dair af volcomelijc en(de) al v(er)nuecht en(de) te vreden gestelt Geloven(de)/
[voir he(re) en(de) hue(r) nacomelinge] de ande(re) kinde(re) vors(creven) [noch oic hue(r) goede] van dier beterheit oft overbate(n) ne(m)mermeer aentesprek(en)/
te moeyen noch te vexe(re)n bij hen selve(n) noch nyeman(de) and(er)s in gheenen/
rechte gheestelijc noch weerlijc in gheenre wijs mair h(ier) af tege(n) eene(n)/
yegelik(en) richt wara(n)t te sijne en(de) te blive(n) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt