SAL7360, Act: V°206.4 (453 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°206.4  
Act
Date: 1467-03-13

Transcription

2019-03-14 by myriam bols
It(em) wout(er) andries en(de) jan andries zijn wettich sone die onlanx lede(n) zijn/
been gebroke(n) heeft gehadt tussce(n) lovenjoul en(de) loeven(en) in p(rese)ncia hebbe(n)/
geheelijc en(de) al volcomelijc quitegescouwe(n) m(ijn) jouffr(ouwe) wed(uwe) pet(er)s wile(n)/
vande(n) breyne hue(r) wettige kijndere en(de) hen goede va(n) alle(n) gelofte(n) (con)d(icien) (con)ve(n)c(ien)/
d(er) voirs(creven) quetsuere(n) allen andere(n) actie(n) en(de) aensprake(n) In q(ui)b(us) usq(ue) r(ecognoscentes) sat(isfactum)/
p(ro)mitt(entes) sat(is)f(acere) null(atenus) alloq(ui) s(ed) war(andizare) hoe berghe nausnyde(re) m(ar)cii xiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt