SAL7360, Act: V°209.2 (456 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°209.2  
Act
Date: 1467-03-13

Transcription

2019-07-03 by myriam bols
It(em) henric tyelens sone henrix tyelens woenen(de) te lumaigne/
inde p(ro)chie va(n) zittert en(de) jehan martijn geheete(n) da(m)moiseal/
sone wijle(n) jans woenen(de) ts(in)[te] marien gest hebben geloift ind(ivisim)/
jehanne(n) van chenymont alsulken achtenvijftich mudden harts/
corens goet en(de) payabel maten van thien(en) en(de) pacht va(n) hug(ar)den/
alse zij scul noch sculdich ende van belanc sijn vanden t(er)mijne/
die viel a(nn)[o] ts(in)[t] andriesmisse a(nn)[o] lxv lestled(en) oft ombeg(re)pe(n) te/
liechtmis[se] d(air)na uut saken vand(er) pechting(en) der thienden/
vand(en) p(ro)vende(n) he(re)n goirts van chenymo(n)t ca(n)nonix van hug(ar)den/
die de selve warnie(r) warniers mag(ri)ete m(ar)tin de vors(creven) jan jehan/
m(ar)tin hue(r) sone en(de) de vors(creven) henrix tyelens tande(re)n tide(n) te weten/
a(nn)[o] lxii sept(embris) xv name(n) met scepen(en) br(ieve) van loven(en) Te betalen/
te weten deen helicht dair af vand(en) selve(n) lviii mudde(n) cor(ens) ts(in)[t]/
jansmisse bap(tis)[te(n)] naestcomen(de) en(de) dand(er) helicht te kersmisse dair/
na staphants vervolgen(de) en(de) te thiene(n) oft te hug(ar)den op eenen/
solde(r) d ald(air) die der vors(creven) jehanne(n) gelieve(n) sal te op der selve/
gelovers stu cost en(de) last te leve(re)n quol(ibet) ass(ecutu)[m] Ende dese gelufte/
es met (con)sente d(er) vors(creven) jehanne(n) gesciet en(de) oic op alsoe al eist d(at)/
hier af de(n) vors(creven) p(ri)ncipale(n) brief vand(er) pechti(n)ge(n) es d(at) de vors(creven) gelov(er)s/
met eend(er) betaling(en) gestaen selen en(de) voldoende dese t(er)mijnen hen nu/
gege(ve)n ende behalven de selve p(ri)ncipl p(ri)ncipale brieve der pechting(en)/
and(er)ssins in hue(re)r macht
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt