SAL7360, Act: V°211.1 (467 of 667)
Search Act
previous | next
Act V°211.1  
Act
Date: 1467-03-14

Transcription

2019-03-14 by myriam bols
It(em) de vors(creven) wille(m) heeft geloift den vors(creven) janne cleynart voir de vors(creven)/
lijfpen(sien) behoirlijc tonderpande en(de) in vestich(eit) te setten en(de) te v(er)oblige(re)n soe/
vele goeder loflijker pande van erfgronden bynne(n) rotselair oft wese(ma)[le]/
gelegen en(de) ter maniss(en) desselfs jans die weert selen zijn bove(n) alle(n)/
co(m)mer d(air) voe(r) uut gaen(de) xii crone(n) erflijc alse dat dat den selven ja(n)ne/
tot zijne(n) en(de) der vors(creven) sijnd(er) werdynne(n) live en(de) tot des lanxt(er)leven(de) live/
van hen beyde(n) genoech sal moigen wesen en(de) dat al op cost desselfs/
willems cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt