SAL7360, Act: V°215.3 (475 of 667)
Search Act
previous | next
Act V°215.3  
Act
Date: 1467-03-20

Transcription

2019-03-14 by myriam bols
It(em) de voirs(creven) arnd heeft voirt geloift den vors(creven) willem(me) zijne(n) borghen/
dat hij den selven willem(me) met rechte vand(er) banc va(n) ryemenam t(er) stont/
behoirlijc en(de) volcomelijc in handen zetten sal alle alsulke(n) zijn [beruerlike] o(m)beruerlike/
en(de) erfgoede alse hij ald(air) liggen(de) heeft en(de) alse de selve arnd den/
selve(n) willem(me) geloift heeft onlanx leden niet te mynde(re)n opde/
vueghe dat hij hem dair mede vand(er) vors(creven) borchtocht sal mo en(de)/
alle costen d(air) inne te gescien zij wae(re)n van rechte oft and(er)s sal moige(n)/
geheelijc lossen eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt