SAL7360, Act: V°225.2 (496 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°225.2  
Act
Date: 1467-04-08

Transcription

2019-05-04 by myriam bols
Item steven stercx de jonge heeft gelooft op in saterdage naestcomen(de)/
tegen mychiele fyen int recht te comen voir meye(r) en(de) scepen(en) va(n) loven(en)/
en(de) van dan vort van dage te dage ten eynde uut int recht te bliven/
tot den yndeliken beslichte vand(er) saken van sulker coepmantscap als/
zij tande(re)n tijden tegen malcande(re)n gedaen hebben vander mangelinge(n)/
van ii p(er)den en(de) dair heeft gelooft de selve steven dat hij hem/
niet behulpen en sal nocht d(air)mede bescudden dat hij in sijns wijfs [vaders]/
brode was en(de) noch is Ende de ghichtinge dair mede de vors(creven)/
michiel den vors(creven) steven vergicht heeft sal beruesten berusten/
tot den eynde vanden rechte om dat de vors(creven) mychiel d(air) mede/
aenden vors(creven) steven soude mogen verhalen tgewijsde en(de) d(air) toe/
alsulke(n) costen als de vors(creven) mych(iel) om tvervolgh des(er) saken gedaen ende/
geleden heeft Ende oft hem de vors(creven) steven absenteerde vand(en)/
rechte (con)trarie der vors(creven) geloften zoe sal hem de vors(creven) mychiel/
met der ghichtingen mogen behulpen na des(er) stat recht cor(am) franco(n)e/
willem(air) burg(imagist)[ro] necno(n) pluribus aliis de consilio ap(ri)lis viii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt