SAL7360, Act: V°247.3-R°248.1 (536 of 667)
Search Act
previous | next
Act V°247.3-R°248.1  
Act
Date: 1467-04-18

Transcription

2019-05-08 by myriam bols
It(em) al eist dat den voirs(creven) brief spreict van jare te jare te betale(n) en(de)/
ter manissen pant te sette(n) nochta(n) en sele(n) de voirs(creven) henric noch/
zijn sone in gheen va(n) dien tween poente(n) gepraemt worde(n) het en/
sal zijn dat lambrecht va(n) wynge en(de) zijn wijf beyde aflivich sele(n)/
zijn mair d(air) na sal he(m) de voirs(creven) wout(er) mette(n) voirs(creven) brieve moege(n)/
behulpe(n) na der stad recht oft dese (con)dicie niet en wa(r)e het en/
ware bijder vuegen hier nae verclaert Want de voirs(creven) wout(er) sal/
hem oec moegen mette(n) voirs(creven) brieve(n) behulpe(n) om altoes te ii jaren/
als hem twee rinten gevallen selen zijn de voirs(creven) zijn sculders te/
bedwingen dat zij hem dan voir die ii jaer rente(n) een crone erflijc/
ter quitinge(n) de(n) pe(n)ning xviii noch bekinne(n) sele(n) en(de) dat selen zij alsoe/
voirts altijt van twee jare(n) te twee jare(n) doen alsoe lange de leste/
levende van lambrechte zijne(n) vader en(de) jouffr(ouwe) ka(tli)[ne(n)] d(er) moeder leve(n)/
sal ende na huerre beyder doot dan sal hem de voirs(creven) wout(er) moege(n)/
behulpe(n) met alle(n) de(n) voirs(creven) brieve(n) en(de) met allen den ande(re)n die/
hem van i rijd(er) erflijc van twee jare(n) te twee jare(n) bekint sele(n) zijn/
mer niet eer en(de) dat nochta(n) in dien gevalle oft zijn zwagher inde(n)/
name va(n) zijne(n) wive en(de) zuster sone voirs(creven) oft deen van hen dan leven(de)/
deylinge neme(n) na den lantrechte inde(n) goede(n) acht(er) de(n) voirs(creven) lambr(echte)
//
ende zijn wijf blivende Mair oft de voirs(creven) henric inde(n) name als voe(r)/
en(de) zijn sone na hem content willen zijn met sulker huweliker/
vorwerden als zij vande(n) voirs(creven) lambrechte hebbe(n) en(de) dair mede uute(n)/
blive(n) in dien gevalle sele(n) de voirs(creven) gelofte(n) va(n) ix crone(n) erflijc en(de)/
alle ande(re) die op de manie(r) voirs(creven) gedaen sele(n) zijn de(n) voirs(creven) woute(re)n/
te nyeute wesen en(de) en sele(n) de voirs(creven) henric noch zijn sone noch/
de hue(re) dair met ne(m)m(er)meer gepraemt moege(n) werden ende te dese(n)/
ynde sele(n) alle brieve voirg(eruert) altijt blive(n) ond(er) scepen(en) cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt