SAL7360, Act: V°250.4-R°251.1 (543 of 667)
Search Act
previous | next
Act V°250.4-R°251.1  
Act
Date: 1467-04-20

Transcription

2019-05-05 by myriam bols
It(em) jan die hertoghe sone wijlen mertens van rotselair in p(rese)ncia/
heeft genomen ende bekint dat hij genomen heeft van bertelmeeuse/
en(de) janne pols gebruede(re)n sonen goirts wilen pols thof ende die/
goede der selver kinde(re)n geheeten te hove geleg(en) te hove ter beke acht(er)/
de helle metten wynnenden lande en(de) allen ande(re)n toebehoirte(n) alsoe/
v(er)re die voirs(creven) wilen goird pols de vader die tegen machiele absoloe(n)s/
tande(re)n tiden ten erfpachte genomen heeft Te houden te hebben en(de)/
te wynnen van halfmerte lestleden eenen t(er)mijn van neghen jaren/
lanc due(re)nde deen nae dande(r) staphants sonder middel volgen(de)/
elx jaers d(ai)renbynne(n) om en(de) voe(r) eene(n)twintich mudde(n) core(n)s goet en(de)/
payabel wel bereyt met wa(n)ne en(de) vloegele mate(n) van loeven(en) alle/
ja(r)e s(in)t andriesmisse apostels te betalen en(de) te loven(en) te leve(re)n te/
weten derthien mudden en(de) v halst(er) dair af machiele absoloens/
en(de) tsurplus den vors(creven) bruede(re)n den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde quol(ibet) ass(ecutu)[m]/
It(em) es vorweerde dat de vors(creven) wynne en(de) gebruede(re)n van malcand(ere)n/
sceiden zelen moigen ten yersten drie ja(r)en bij alsoe dat die ghene/
van hen die alsoe sceiden sal willen dat den ande(re)n een half jaer te/
voren sal moeten cundigen It(em) sal die vors(creven) wynne die vors(creven) yerste
//
drie ja(r)e des vors(creven) t(er)mijns alle ja(r)e een boend(er) vand(en) vors(creven) lande moige(n)/
hoervruchten Ende hij en sal zijnen t(er)mijn due(re)nde gheen lande van zijnd(er)/
hant moigen verhue(re)n noch uutgeven sonder (con)sent der vors(creven) gebruede(re)n/
maer sal allet stroe jairlix vand(en) vors(creven) goeden comen(de) int vors(creven) hof en(de)/
nerge(re)ns els mote(n) slijte(n) en(de) te meste beke(r)en en(de) dat mest opde selve/
lande vue(re)n alsoe wel te(n) veerste(n) alse ten naeste(n) tslants meesten p(ro)fite/
It(em) sal hij oic jairlix zijne(n) t(er)mijn due(re)nde de vors(creven) lande wynne(n) werve(n)/
ende meste(n) wel ende loflijc gelijc reengenote(n) bove(n) ende beneden/
en(de) die late(n) tsijne(n) afsceiden soe hij die bevonden heeft It(em) sal hij/
jairlix doen met zijnen wagen(en) en(de) p(er)den drie corweyden voer den/
vors(creven) machiele dairs de selve machiel bege(re)n sal [En(de) alle dese vorwerd(en)] cor(am) naus(nydere) vync/
ap(ri)lis xx
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt