SAL7360, Act: V°253.1 (549 of 667)
Search Act
previous | next
Act V°253.1  
Act
Date: 1467-04-25

Transcription

2019-05-09 by myriam bols
Item de vors(creven) coenrart ter eender zijden en(de) roelof van yse(re)n/
ter ande(re) hebben hen verbonden en(de) gesubmitteert in segge(re)n/
en(de) vriendelike effene(re)n vander handelingen die zij underlingen/
hebben gehadt doen de bastart van bossuyt gequetst wert en(de) des/
dien aencleeft Te weten(e) de vors(creven) coenrart in janne hannarde/
en(de) bertelmeeuse vanden velde en(de) de vors(creven) roelof in janne diericx/
en(de) woute(re)n van lantwijc in zulker vuegen dat de vors(creven) p(ar)tien/
elc zijne(n) segge(re)n goede informacie vander saken doen zullen/
tusschen dit en(de) van dijsendaghe naestcomen(de) over viii dagen/
en(de) bynnen viii dagen dair na zullen zij ofs behoeft aenhoe(re)n/
thoenesse en(de) bynnen den selven tijde sullen zij ofs zijs eens/
wa(r)en doen hue(r) uutsprake Ende oft sijs niet eens en worden/
sullen zij die sake zoe die voir hen come(n) is bringen [ter stont] voir scepen(en)/
van loven(en) om een vonnisse van rechte om den wijn te hebben/
Promitt(entes) ratu(m) en(de) oft e(n)niger p(ar)tien segge(re) gebrake zullen/
zij in die stat ande(re) gelike mogen nemen Item was vort/
bevorweert wie vanden vors(creven) p(ar)tien int ongelijc bevonden/
sal worden dat die sculdich sal zijn te betalen alle costen die/
op dese sake loopen sal borch(oven) berghe aprilis xxv
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt