SAL7360, Act: V°260.5-R°261.1 (562 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°260.5-R°261.1  
Act
Date: 1467-04-30

Transcription

2019-05-20 by myriam bols
Item want digne lodewijcx als geleit naden rechte der stat/
van loven(en) tot allen den goeden have en(de) erve henricx lodewijcx/
huers neven voir zeker dueghdelic gebrec op dondersdage/
na heverle kermesse lestleden hadde doen bescriven henr(icke)/
tsijden met zijnen medeplege(re)n die hair ongebruyc deden/
aende selve goede die alhier ten selven daghe noch
//
ten dage van heden niet comen nocht gecompareert en zijn/
Soe hebben de he(re)n scepen(en) van loven(en) ter manessen smeyers/
aengehoert yerst en(de) voiral robbrecht vanden vynne ende/
laureys wilts beide woenen(de) te meerhout die lijflijc ten/
heyligen hielden dat zij dair bij en(de) overwae(re)n dair de/
vors(creven) digne een open placcaert inhouden(de) des vors(creven) is heeft/
gethoent den meye(r) van meerhout en(de) den schouth(eit) van/
molle en(de) yegeliken hue(re)n wijn heeft gegeven om de goede/
gelevert te hebben Gewijst voir een vonisse datmen/
der vors(creven) digne vanden vors(creven) goeden voir hue(r) wettich gebrec/
houden sal inde macht van hue(re)n vors(creven) beleide zoe verre/
dat noch voir hen comen is P(rese)ntibus o(mn)ibus scabinis in scampno/
dempt(is) meldert hoeven aprilis ultima
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt