SAL7360, Act: V°262.2 (566 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°262.2  
Act
Date: 1467-05-02

Transcription

2019-05-20 by myriam bols
Item her coenrart vand(er) meren doctoir in beiden rechte ridde(r) die/
gegoet is met scepen(en) brieve(n) van loven(en) ov(er)lanc gemaect int hof en(de)/
de goede ter wy(n)ningen metten woeni(n)gen huysen hove(n) en(de) ande(re)n/
toebehoirte(n) te meerbeke bij nyenhoven gelegen en(de) opden dach van/
heden inde banc voir meye(r) en(de) scepen(en) bescreven hadde metter/
stat brieve den ontfanger des edelen he(re)n peters van goux/
ridders om dat hij volghde op so(m)mege d(er) vors(creven) goede voir een/
mudde corens erflic dat hij opde selve goede meynde te hebben/
vanden welcken de selve goede tot h(ier) toe als hij seide vry wae(re)n/
bleven Heeft hem opden dach va(n) heden als den dach ind(en) vors(creven)/
brief betekent was gep(rese)nteert inde banc tegen den selven/
ontfanger en(de) alle(n) ande(re)n die hen p(ar)tie maken woud(en) te rechte/
P(rese)ntib(us) scabinis in scampno maii secunda
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt