SAL7360, Act: V°269.2 (580 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°269.2  
Act
Date: 1467-05-06

Transcription

2019-07-19 by myriam bols
Item jan ende ghorijs de fuyck gebruede(re)n wettige kinde(re) wolfarts/
wijlen de fuyck ende denijs van oirbeke sone aerts wilen/
van oirbeke die hij hadde van katlijne(n) wijle(n) fuycx zijnen/
wive zuster des voirs(creven) wolfarts in p(rese)ncia hebbe(n) gekint/
ende gelijdt openbaerlijck voir hen hue(re)n oir ende nacomeli(n)g(en)/
dat de rintmeest(er)rs vander stadt aen hen opden dach van/
hede(n) totter stadt behoeff volcomelijck afgeleecht en(de) gequijt/
hebbe(n) met gereede(n) pe(n)ninge(n) die zij daer af hebbe(n) getoge(n)/
de helcht vanden x rinsche gulden(en) der coirvorster mu(n)ten/
van goude goet en(de) gheve jairlijcker hebbe(n) erfrente(n)/
half opden xv[ten] dach van sporkille ende half opde(n) xv[te(n)]/
dach van oechste vallen(de) Elke(n) pe(n)ninck d(air)af met xvii pe(n)ni(n)g(en)/
gelijcke(n) die wouter wijle(n) van goetsenhove(n) drie daghe/
in octobri a(n)no xiiii[c] xxi cochte ende gecreech met scepen(en)/
brieve(n) van loeven(en) aen ende op de co(m)moingemeeste(re)n geswoirne/
raide guldek(en) rintmeester die goede lude vande(n) geslachte(n) de/
geswoirne vanden a(m)bachten ende alle dingeseten(en) ende poirte(re)n/
der stadt van loeven(en) Bekinnen(de) hen vanden pe(n)ningen voirs(creven)/
volcomelijck genoech gedae(n) te zijne geloven(de) ind(ivisim) de stad/
voirs(creven) vander helcht der voirs(creven) renten ne(m)m(er)meer ae(n) te spreke(n)/
noch dingeseten(en) vander stadt maer dat sij ende elc van/
hen der stadt hier af altijt genoechdoen selen oft zij/
ergens te nauwe gedaen hadden ende d(er) stadt dairaff/
innestaen ende warant sijn oft yemant in tijde(n) nacome(n)de/
de stadt oft de rintmeest(er)s prame(n) woude(n) voirde helcht/
der renten voirs(creven) oft die wynne(n) met rechte dat sij ende/
elck dair af de stadt selen ende sal ontlasten coram/
borchove(n) hoeven maii sexta
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt