SAL7360, Act: V°280.5 (601 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°280.5  
Act
Date: 1467-05-30

Transcription

2019-06-17 by myriam bols
Item jacop van ravescote die op e(n)nige goede coens de witte/
droechscheerde(r)s woenen(de) te loven(en) heeft gehadt ov(er) vele/
jae(re)n achten(de)twintich mol(evaten) corens erflijc heeft om zeke(re)/
reden(en) wille hem dair toe porren(de) dien pacht gecort/
sesse mol(evaten) corens [tsjaers] zijn leefdage lanc [en(de) niet langh(er)] ende de vors(creven) coene/
heeft gelooft den vors(creven) jacope die tween(de)twintich mo(levaten)/
[blivende] vand(en) vors(creven) xxviii jairlix [va(n) nu voirtane] t(sin)t andriesmesse te betalen q(uo)lib(et)/
ass(ecutu)[m] borch(oven) nausnide(re) maii penult(ima)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt