SAL7360, Act: V°284.3 (609 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°284.3  
Act
Date: 1467-06-04

Transcription

2019-06-17 by myriam bols
Item henric de haresch geheten mascure in p(rese)ncia heeft gekint/
en(de) gelijdt dat hij op den dach va(n) heden uuten handen jans boxhorens/
ontfangen heeft die selve(re) en(de) gulden(en) juweelen die lanceloet wile(n)/
van blehain en(de) de vors(creven) henric vortijts in handen des vors(creven) jans/
gesedt hebben voir twee rijders lijftochten alst blijct bij/
onsen registe(r) julii xxvii anno lxiiii den selven janne/
boxhoren ende alle ande(re) interest totten vors(creven) panden hebben(de)/
vander leveringhe der selver pande volcomentlic quijt/
schelden(de) Gelovene dair af den selven ny(m)mermeer aente/
spreken te moyen noch te vexeren bij hem selven oft/
yemant and(er)s in gheene(n) rechte gheestelic noch weerlijck/
in gheend(er) wijs meldert hoeve(n) junii quarta
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-22 by Xavier Delacourt