SAL7360, Act: V°290.1 (621 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°290.1  
Act
Date: 1467-06-08

Transcription

2019-06-19 by myriam bols
Alle(n) de(n) ghene(n) (et)c(etera) doen cond dat jouffr(ouwe) katheline spape(n) wed(uwe) pet(er)s/
wijlen vande(n) breyne wett(ich) sust(er) jans wile(n) de p(a)pe huers brued(er)s die/
gel(ijt) was na (et)c(etera) tot de(n) goede(n) henr(ix) jans en(de) robberts van ravescote/
gebruede(re)n voir met scep(enen) br(ieven) va(n) loven(en) d(air) op gemaect ja(nuarii) x a(nn)[o] lxiii/
voir gebrec va(n) x rijd(er)s lijftochte(n) heeft mechtich gemaect geco(n)st(itueert)/
volcome(n) macht p(ro)cu(ra)cie en(de) auc(tori)teyt gegeve(n) h(ere)n jacoppe p(ri)est(er) en(de)/
jacoppe vand(en) breyne gebrued(eren) hue(r) kijnde(re) p(ri)us ema(ncipa)[t(is)] dinhout/
vande(n) selve(n) beleyde te mane(n) teyssce(n) (et)c(etera) in mel(iori) for(ma) salvo iusto calculo/
junii viii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-22 by Xavier Delacourt