SAL7360, Act: V°302.5-R°303.1 (644 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°302.5-R°303.1  
Act
Date: 1467-06-15

Transcription

2019-06-22 by myriam bols
Allen den ghenen die dese l(ette)ren sullen sien/
oft horen lesen burgermeeste(re)n scepen(en) en(de) raide/
der stat van loven(en) saluyt doen cont en(de) te weten/
dat opden dach datum van desen voir ons comen is/
in prop(ren) p(er)sone henrick vander hoeven sone wilen/
jans jonge loir [juwelier] en(de) heeft geconstitueert [gesedt] volcomen/
macht procuracie en(de) auctoriteit gegeven hubrechte/
vander straten anthonise van wechelen en(de) janne/
pauwels oft den eenen van hen bringer des briefs/
met rechte te vervolgen [teysschen] op te boren en(de) tontfangen alsulken/
vierthien ryns gulden(en) als dieric wilen thuyle den/
vors(creven) henricke van geleenden ghelde en(de) coepmant
//
scape van karale sculdich en(de) belanc is Dair voir/
te dagen te panden te beleiden rastemente te doen leggen/
also dat na recht behoe(re)n sal die met rechte ende/
vonnissen te vervolgen texeque(re)n en(de) te vorde(re)n ende/
oft noet geborde van allen richte(re)n gheestelic en(de) werlic/
des vors(creven) steet met rechte te conteste(re)n te decline(re)n/
te excipieren te r(e)co(n)venie(re)n te verantweerden te bescudde(n)/
te bedingen [den sculd(er)s te quite(re)n (et)c(etera)] en(de) vortaen generalic en(de) specialic allet/
ghene dair inne te doen en(de) te vorde(re)n des de/
vors(creven) henric selve in p(er)sone soude mogen doen/
telker tijt oft hij tegenwordich en(de) voir ogen wa(r)e/
En(de) wes deen vanden vanden vors(creven) procur(eur)s begonnen sal/
hebben in desen dat dat dand(er) sal mogen vort/
vervolgen ten eynde uut Gelovende de vors(creven) henric/
voir ons in goeden truwen op de verbintenesse van/
allen zijne(n) goeden tegewordich en(de) toecomen(de) beruerlic/
en(de) omberuerlic goet vast gestentich en(de) va(n) weerden/
te houden allet ghene des bijd(en) vors(creven) p(ro)cur(eur)s aut alt(eru)m/
in desen ged(aen) sal worden Salvo iusto calculo junii/
xv
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-22 by Xavier Delacourt