SAL7360, Act: V°304.1 (647 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°304.1  
Act
Date: 1467-06-16

Transcription

2019-06-21 by myriam bols
Item jan vander borch sone wijlen jans vervangen(de) indes nae bescr(even) is/
alle zijn mede erfgename(n) van jouffr(ouwe) magrieten vander borch zijnder/
suster die wijf was roelofs wijlen boxhoe(re)n jouffr(ouwe) magriete(n) wed(uwe)/
desselfs roelofs ende daneel boxhoe(re)ns brueder des voirs(creven) [wilen] roelofs/
boxhorens die seke(re) gescillen hebben omde deylinghe van eene(n) hove/
metten wyng(ar)de ende ande(re)n toebehoirte(n) opden keyberch gelegen/
om dien in tween dgelijcken deelen gedeylt te hebben daer de/
voirs(creven) jouffr(ouwe) hue(r) leefdaghe ende nae hue(r) doot de voirs(creven) daneel/
in deen helcht ende voirs(creven) jan ende zijn medep(ar)tien in dander/
helcht ghericht zijn Hebben hen de selve p(ar)tien gesubmitteert en(de)/
verbonden inde eendrechtighe uuytsprake vander stadt gesworen/
meest(er)s ende wercliede te weten meest(er) matheeus de layns en(de)/
willem de beer en(de) jacop vander vesten geloven(de) wes bij hen oft/
den tween van hen hier inne gedaen sal werden tot eeuwigen/
dagen voe(r) goet ende van weerden te houde(n) P(rese)nt(ibus) berge vynck/
junii xvi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-22 by Xavier Delacourt