SAL7360, Act: V°305.1 (652 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°305.1  
Act
Date: 1467-06-17

Transcription

2019-06-21 by myriam bols
Allen den ghenen die dese l(ette)ren selen sien oft hoire(n) lesen/
burg(er)meeste(re)n scepen(en) ende raet der stadt der s van loeven(en) [salut] doe(n)/
cont ende te weten dat opden dach datum van desen voir ons/
comen is in prope(re)n p(er)sone laureys bachelot sone wijlen philips/
bachelots woenen(de) te loeven(en) inde muntstrate Ende heeft gesedt/
volcomen macht procuracie ende auc(tori)teyt gegeve(n) sonder eenich/
wed(er)roepen pete(re)n van schoet sone wijlen jans woenen(de) te diest/
opde warmoesmarct behuwede sone des voirs(creven) laureys alle/
ende yeg(ewelke) zijn saken questien ende gescillen (et)c(etera) in meliori/
forma dempto iusto calculo junii xvii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-22 by Xavier Delacourt