SAL7360, Act: V°306.3-R°307.1 (657 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°306.3-R°307.1  
Act
Date: 1467-06-20

Transcription

2019-06-23 by myriam bols
Item tot meerder vestich(eit) den voirs(creven) janne madea vand(en) vors(creven) lijftocht/
te doene heeft hem de voirs(creven) franciscus van weze(r) pantsgewijze/
in handen gesedt met janne laureys vorste(r) de stucken en(de) porceele(n)/
vanden navolgen(de) juweelen te weten inden yerste(n) eene(n) zilve(re)n/
vergulden(en) verdeckten cop wegen(de) drie marc een onche It(em) eene(n)/
gulden(en) halsbant met leden tsamen vergaderen(de) v(er)amaest met witte(n)
//
ende groene(n) bloemke(n)s wegen(de) veerthien oncen It(em) eene(n) overdecten/
zelve(re)n vergulden(en) croes met eene(n) groene(n) v(er)amaeste(n) bande inde middelt/
met benende(n)? loeve(re)n hangen(de) dair op tdecksel vand(en) selve(n) steet een/
wildeman rijdende staende den selve(n) croes op drie leeuke(n)s wegen(de)/
tsamen drie marc drie oncen It(em) en(de) noch eene(n) zilve(re)n verguld(en)/
croes staen(de) op drie voete met eene(n) rande van zilve(re)n mispelbloeme(n)/
benede(n) aende(n) voet omgaen(de) wegende twee marc twee oncen/
Om dair aen te verhalen ende te v(er)reycken dinhout van zijne(n) scep(enen)/
brieve(n) vors(creven) eisd(em) eve(n) v(er)re dair inne e(n)nich gebrec viele mair oft/
d(air) inne gheen gebrec en viele en(de) hij d(air) af geheelic wordde geconten/
teert na beg(rij)p zijnd(er) brieve soe sal hij de vors(creven) pande wed(er) overleve(re)n/
en(de) restitue(re)n eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-22 by Xavier Delacourt