SAL7360, Act: V°54.1 (113 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°54.1  
Act
Date: 1466-10-15

Transcription

2018-11-08 by myriam bols
Allen den ghene(n) die dese l(ette)ren selen sien oft hoire(n) lesen/
burg(er)meeste(re)n scepen(en) en(de) raid der stad van loeven(en) saluit/
doen cond en(de) kenlijc dat voir ons come(n) is in p(ro)pren p(er)sone/
jan van e(re)nbodeghe(m) gehete(n) de mu(n)tere heeft geconstitueert/
gesedt volcome(n) macht p(ro)curacie en(de) auc(tori)teyt gegeve(n) sond(er) e(n)nich/
wed(er)roepen aerde wigger hoeymake(r) zijne(n) behuwede(n) sone alle/
alsulke(n) questie(n) en(de) gescille(n) als de selve jan uutstaen(de) heeft oft namaels/
mach hebben voir wat gerechte gheestelijc oft w(eer)lijc in mel(iori) for(ma) salvo/
iusto calculo oct(obris) xv
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt