SAL7360, Act: V°64.2 (137 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°64.2  
Act
Date: 1466-10-25

Transcription

2018-11-03 by myriam bols
It(em) de vors(creven) p(er)sone hebben geloift indivisim oft soe gebuerde dat/
den vors(creven) thomase aenden voirs(creven) beemt e(n)nige questie oft calaengie/
gebuerde hoedanich die wae(re) en(de) hij d(air) o(m)me v(er)volgen moeste alsoe/
dat hij dan cost en(de) last hadde allen dien cost alsoe wel van thee(re)n/
alse costen van rechte dien hebben de vors(creven) p(er)sone geloift den/
vors(creven) thomaese te betalen t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] eisd(em)
Contributors
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt