SAL7360, Act: V°66.2 (141 of 667)
Search Act
previous | next
Act V°66.2  
Act
Date: 1466-10-30

Transcription

2018-11-07 by myriam bols
It(em) jan van haeltert van werchte(r) die van henrike vanden velde/
alse man ende momboir magriete(n) peters zijns wijfs op in dijssendaige/
lestled(en) alst s(in)t symoens ende inden dach was bescreven was voer/
tvoldoen van vier rijders lijfpen(sien) oft te dien daige int recht te/
comen heeft hem opden dach van heden alse ten naesten verstre/
kenen daige van rechte te rechte gep(rese)nteert tegen den selven/
henrike dair de selve henric niet tegen gecomen en es p(rese)ntib(us)/
scabinis in scampno octobr(is) penult(ima)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt