SAL7360, Act: V°71.3 (159 of 667)
Search Act
previous | next
Act V°71.3  
Act
Date: 1466-10-20

Transcription

2018-11-10 by myriam bols
Also als jan crappet man en(de) mo(m)boir marie(n) lefebure weduwe/
jans wilen brocteal die bij crachte va(n) scepen(en) br(ieve) va(n) loeven(en)/
over lang gemaect en(de) gepasseert houden(de) is x m(ud)[de] corens/
d(er) mate(n) va(n) loeven(en) nyvele erfs pachts tsinte and(ries) misse/
ap(oste)ls te betalen en(de) te nyvele te levere(n) op zeke(re) goede ende/
pande jasp(ar) chapon en(de) also van hier v(er)crege(n) hadde zeke(re) brieve/
om betalinge d(er) selver rente(n) te hebben oft leveringe der/
voirs(creven) pande Ende p(ar)tie(n) op hede(n) jege(n) malcandere(n) dach/
genome(n) hadde(n) alhier te comp(ar)ere(n) int recht gelijc de voirs(creven)/
jan dat boot te bewisen en(de) nyema(n)t jege(n) he(m) comen en is/
Soe is gewijst met vo(n)nisse d(er) scepen(en) va(n) loeven(en) dat de voirs(creven)/
jan crappet oft he(m) geliefde zijn p(rese)ntacie soude moegen doen/
tekene(n) roelofs berghe nausnyd(ere) hoeve(n) vync oct(obris) xx
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt