SAL7360, Act: V°73.5 (167 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°73.5  
Act
Date: 1466-11-13

Transcription

2019-08-12 by myriam bols
It(em) ja(n) opte(n)berch rintm(eeste)r des edele(n) jonch(e)r jacops greve te salme(n) he(re) te/
rotselair en(de) te vorslair als geleit na de(n) rechte d(er) stad va(n) loeven(en) tot alle(n)/
de(n) goede(n) beyde have en(de) erve des voirs(creven) jonch(e)r(e)n jacops in p(rese)ncia heeft/
gekint en(de) gelijdt gehave(n) en(de) ontf(angen) te hebbe(n) vande(n) edele(n) en(de) moegen(den)/
jonch(e)r(e)n ja(n)ne greve va(n) nassouwe(n) tsare(n)brugge(n) he(re) te heynsberghe/
te leeuwe(n)berge te diest te sichen(en) (et)c(etera) en(de) dat bij handen mathijs/
vande(n) rode rintm(eeste)rs des voirs(creven) jonch(e)r(e)n jans inde(n) lande va(n) diest de/
helicht van hondert eenenveertich rinsch guld(en) eene(n) stuv(er) vi mite(n) van dien/
ii[c] lv(½) rinsche gul(den) eene(n) stuv(er) vi mite(n) erflic die de voirs(creven) jonch(e)r jacop en(de)/
jouffr(ouwe) magriete roela(n)ts weduwe joes wilen absoloens jairlijc en(de) erflic heffen(de)/
zijn op de goede chijse en(de) pachte(n) des voirs(creven) jonch(e)r jans bescrev(en) in zeke(re) scep(enen)/
brieve van loven(en) d(air) op gemaict te tween t(er)mijne(n) te wete(n) deen helicht/
te bamisse en(de) dand(er) helicht te paessen en(de) dit vand(en) t(er)mijne van/
bamisse [paesschen] lestled(en) Bekinnen(de) hem de voirs(creven) jan opden berch als voe(r) vand(er) vors(creven)/
helicht van c xli r(insche) g(ulden) i st(uver) vi mit(en) te bamisse [paesschen] lestled(en) gevalle(n) volcomel(ic) v(er)nuecht/
en(de) wael betaelt scelden(de) d(air) af volcomel(ic) quite de(n) vors(creven) jonch(e)r ja(n)ne sijne(n) rintm(eeste)r/
vors(creven) en(de) alle ande(re) dient aen gaen mach vand(en) vors(creven) t(er)mijne va(n) bamisse [paesschen] lestleden/
en(de) van allen and(ere)n voirleden(en) t(er)mijne(n) cor(am) berghe vync no(vem)[br(is)] xiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt