SAL7360, Act: V°82.4-R°83.1 (186 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°82.4-R°83.1  
Act
Date: 1466-11-17

Transcription

2018-11-16 by myriam bols
Item de vors(creven) roelof in p(rese)ncia heeft gekint en(de) gelijdt dat hem de/
vors(creven) willem en(de) jan als borgen jans wilen vanden opstalle v(er)nueght/
en(de) betaelt hebben en(de) dat bij strangheiden van rechte dien onderhalve(n)/
guld(en) saluyt monete regu(m) fran(cie) et anglie lijfpensien die de voirs(creven)/
wilen jan van opstalle als principael en(de) de vors(creven) gebrued(er)s als zijn/
borgen he(m) tot sijnen live en(de) ten live andries wilen van redingen/
sijns brued(ers) en(de) tot den lanxsten leven(de) van hen beiden sculdich wae(re)n/
met scepen(en) brieven van lov(en) vander daet xiiii[c] xlix aprilis/
xxviii en(de) heeft d(air) om de selve roelof op heden den principale
//
brief der vors(creven) lijfpensien den vors(creven) gebrued(er)s ov(er)gelevert en(de)/
in handen gesedt [gegeven] om hen dair met opden vors(creven) principale(n)/
sijn goede en(de) nacomelinge met rechte te behulpen Heeft/
vort gelijdt de selve roelof uuten handen d(er) vors(creven) gebrued(er)/
van verletter renten d(er) vors(creven) lijftocht van vijf jae(re)n gehave(n)/
te hebben vii(½) saluyt d(er) mu(n)ten vorg(eruert) Geloven(de) van/
deser kynnessen tegen eenen yegeliken goet gerecht/
warant te sijne en(de) te blive(n) tot eeuwegen dagen eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt