SAL7360, Act: V°97.1 (217 of 667)
Search Act
previous | next
Act V°97.1  
Act
Date: 1466-12-02

Transcription

2019-01-13 by myriam bols
It(em) willem van haesdonc heeft uut title en(de) machte van/
p(ro)curacie(n) octobr(is) iiii[ta] lestlede(n) hem gegeve(n) bij ja(n)ne cools sone/
wijlen colijn cools als man en(de) mo(m)boir johanne(n) tainginsart zijns/
wijfs heeft met wille wete(n) en(de) consente der selver johannen/
bij math(eeus) colcx vorste(r) t(er) p(rese)ncien van scepen(en) van loeven(en) hier/
onder genoemt gestelt in hande(n) huge(n) van udeke(m) voirspreke/
de haeflike goede ende p(ar)tie(n) va(n) huysrade hier na verclaert/
Inde(n) yerste(n) vi bedden metten coetsen en(de) ande(re)n toebehoirte(n)/
It(em) i gesneden(en) zetel va(n) scrijnhoute It(em) i tritsoer It(em) i scrijne/
It(em) i voudzijdele It(em) drie tafelen i(½) dosijne cussene(n) drie/
bancke een scappree drie gheltstope x q(ua)rtpotte iiii waelput/
potte ii pynten (½) pinte It(em) i ty(n)ne(n) flessche houden(de) (½) waelpot/
nege(n) platteele (½) dozijne co(m)mekens xii richtscotelen negen/
dobbeliere drie zoutvoete drie kendeleers drie lampetbecken(en)/
twee lampette(n) negen latoene(n) kendeleers twee eere(n) potte(n) twee/
witte ketelen drie becken(en) een hantvat drie zwarte ketele It(em)/
twee stucke(n) rijnschwijns acht stucke(n) lantwijns en(de) een ame/
lantwijns It(em) een ghelt gemet een q(ua)rte een waelpot een/
pynte ende een half pynte It(em) eene(n) rode(n) tabbart gevoedert met/
queen eene(n) sangwijne(n) tabbart met grauwe(n) bonte(n) It(em) eenen/
groene(n) tabbart met eene(n) poplen voedere It(em) eene(n) zwarte(n) tabbart/
met eene(n) zuere(n) bonte(n) pelsse It(em) eene(n) roden cours met conijne(n)/
It(em) eene(n) gruene(n) cours met conijne(n) It(em) eene(n) pels eene(n) zwarte(n)/
cours twee falyen eene(n) ov(er)ryem It(em) i blau zijde(n) webbe beslage(n)/
met zilve(r) vergult Om dair aen te trecke(n) te v(er)hale(n) en(de)/
te v(er)reycke(n) alsulke(n) wettige schult en(de) gebreck als de voirs(creven)/
hughe aende(n) voirs(creven) ja(n)ne en(de) joha(n)ne(n) zijne(n) wive heeft/
uutstaende gedragende ter so(m)me(n) van xxv crone(n) vrancr(ijx) en(de)/
zij hem duechdelijc soe van borchtochte(n) soe leeni(n)ge(n) soe and(er)s/
bescult en(de) in gebreke zijn om die te zijnre eedt bij v(er)copi(n)ge(n)/
dair aen te moege(n) verhale(n) en(de) v(er)reycken alle(n) argelist uut/
gesceyden berghe nausnyde(re) dece(m)bris s(e)c(un)da
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt