SAL7361, Act: R°103.3 (227 of 501)
Search Act
previous | next
Act R°103.3  
Act
Date: 1467-12-15

Transcription

2019-07-30 by myriam bols
Vanden questien ende stoote opverstaen tusscen he(re)n jacoppe uute(n) lyemi(n)ghen/
ridde(r) ter eender zijden ende henricke van redinghen h(ier) inne vervangen(de) en(de)/
op hem nemen(de) lambrechte van wynghe sijne(n) zweer in dande(re) uut saken/
van pe(n)ningen vand(en) ontfanghe van zeke(re)n leengoeden die de selve lambrecht/
tande(re)n tiden van [wilen] zijnen vader opgehaven soude hebben tonrechte en(de) voird(er)/
ende meer dan hij sculdich was te heffen alsoe de selve h(er) jacop meynd/
d(air) af de vors(creven) henr(ic) inden name als voe(r) hielt de (contra)rie Hebben hen de/
selve p(ar)tien gesubmitteert en(de) verbonde(n) in segge(re)n en(de) vriendelike yffene(re)n/
te weten de vors(creven) h(er) jacop in arnold(en) kyp en(de) de vors(creven) henric in gerard(en)/
van baussele secretar(is) d(er) stat van loven(en) in sulk(er) vuegen dat de vors(creven) segg(er)s/
informacie vand(en) vors(creven) p(ar)tien in wed(er)ssijde gehadt hue(r) eendrechtige/
uutsprake d(air) af doen selen binne(n) xiiii nachte(n) naistcomen(de) op dat zijs eens/
sijn ende oft zijs niet eens en wa(r)en dat de selve segg(er)s alsdan selen/
mog(en) neme(n) eene(n) overma(n) [die] binne(n) viii daige(n) d(air) na sijn uursp(ra)ke d(air) af/
doen sal P(ro)mitt(entes) rat(um) cor(am) tymple m(ar)cels dece(m)br(is) xv
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer