SAL7361, Act: R°105.1 (232 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°105.1  
Act
Date: 1467-12-18

Transcription

2019-08-01 by myriam bols
It(em) magriete [vacat] weduwe jacops wile(n) magreman en(de) her/
jan prieste(r) hue(r) wettich sone woenende te nethene(n) [renu(n)c(ians)] in p(rese)ncia hebbe(n)/
verhuert en(de) bekint dat zij verhuert hebben laureyse van wynge/
een stuck bosch houdende omtrint vi dach(mael) gelege(n) te nethen(en)/
gehete(n) trucenirre? tussce(n) de(n) goede(n) jan de mont en(de) de gemeyn/
bempde aldair te houde(n) en(de) te hebbe(n) van halfm(er)te naestcomen(de)/
eene(n) t(er)mijn van xxv jaer om en(de) voe(r) eene(n) zeke(re)n prijs d(air)/
af zij hen gekint hebben volcomelijc v(er)nuecht en(de) wel betaelt/
m(ar)cels oud(erogghe) dec(embris) xviii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer