SAL7361, Act: R°106.1 (234 of 501)
Search Act
previous | next
Act R°106.1  
Act
Date: 1467-12-19

Transcription

2019-08-02 by myriam bols
It(em) de voirs(creven) guedinghe es den voirs(creven) goidshuyse gesciet te dier/
meyni(n)gen ende de voirs(creven) wairscap es geloift dat uute(n) voirs(creven)/
hove [op de dijle] niet en gaet mair oft naemaels bevonden wordde dat/
daer e(n)nigen co(m)mer uut ginghe soe soude de vors(creven) h(er) machiel/
die(n) moigen lossen aen tgoidshuys nae der stat recht wordde/
oic tgoidshuys vand(en) gronde bedingt oft dat opden grond/
calaengie quame die calaengie soude de vors(creven) h(er) machiel/
te sijnen coste int recht verandtworde(n) ende wordde dan/
den goidshuyse den grond afgewonnen nochtan soude(n) h(er)/
machiel en(de) zijn nacomelinge aen tgoidshuys gestaen ter/
restitucien met en(de) verrichtingen met dertich stuvers erflic/
en(de) elken te lossen met achtienen niet wederstaen(de) der g(e)n(er)aeld(er)/
waerscap vors(creven) cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer