SAL7361, Act: R°106.3 (235 of 503)
Search Act
previous | next
Act R°106.3  
Act
Date: 1467-12-16

Transcription

2019-08-10 by myriam bols
It(em) ja(n) bieswail in p(rese)ncia heeft gehuert tege(n) ka(tli)[ne(n)] wed(uwe) ja(n)s wile(n) dille(n) een huys en(de) hof mette(n) huysi(n)ge(n) d(air) acht(er)/
en sijne(n) toebeh(oirten) alsoet geleg(en) es opde g(ro)te m(er)ct te loven(en) geheete(n) de lynde tussce(n) de goede pet(er)s de becke(re)/
en(de) thuys oic geheete(n) de lynde d(air) naest geleg(en) t(er) ande(re) Te houde(n) te hebbe(n) en(de) te bewoene(n) vand(en) ix[te(n)]/
daige va(n) april naistcomen(de) i t(er)mij(n) van vi ja(r)en la(n)c d(air) na volgen(de) elx jaers d(air)enbi(n)ne(n) om en(de) voe(r) sesse/
rinsch g(ulden) te xx st(uvers) tstuc jairlix opde(n) ix[te(n)] dach va(n) april te betale(n) q(uo)l(ibet) ass(ecutu)[m] d(air) af dierste betali(n)ge sijn en(de)/
ingae(n) sal vand(en) ix[te(n)] daige va(n) april naistcomen(de) over i jair en(de) niet eer Ende vort opde (con)dicie(n) beg(re)pen/
ind(er) hue(ri)ng(en) h(ier) af sijnde en(de) ond(er) ons staen(de) ap(ri)lis ix lib(r)[o] lxi cor(am) neth(enen) ouder(ogghe) decembr(is) xvi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer