SAL7361, Act: R°112.4 (243 of 503)
Search Act
previous | next
Act R°112.4  
Act
Date: 1468-01-04

Transcription

2019-08-12 by myriam bols
It(em) cornelis rayns en(de) mag(rie)te zijn wijf na(tur)like docht(er) lodewijcx/
wilen vande(n) m(ers)berge hebben opgedragen met rechter v(er)thidenissen/
een stucxken hoofs van hue(re)n hove die zij liggende hebben acht(er) hue(r)/
twee huyse gelegen inde borchstrate leden der lester brugge(n)/
vander dilen die beyde een huys plage(n) te zijn gehete(n) de zwane/
Welc plecxken hoofs bijna int viercante gelege(n) is achter den hoff/
willem scelkens van zijne(n) huyse naest den huyse d(er) voirs(creven) gehuyssce(n)/
gelege(n) tussce(n) de(n) hof des selfs willems schelkens en(de) den goeden/
gorts vande(n) berghe en(de) den hoff d(er) gehuyssce(n) voirs(creven) mette(n) gebruyke/
vande(n) wege te gane vande(n) voirs(creven) plexken hoofs totter heymelich(eit)/
aldair der voirs(creven) gehuyssce(n) staende op de voere gelijkerwijs tselve/
plexke(n) hoofs mette(n) toegange ov(er) de(n) voirs(creven) wech totter heymelich(eit)/
weert met zeke(re)n vrede en(de) eene(n) poirtken uut te gane ond(er)slage(n)/
en(de) betekent is Exp(ositis) imp(ositus) w(illel)[m(us)] scelkens p(re)d(i)c(t)us p(er) et sat(isfacere) d(i)c(t)i (con)iug(es)/
et war(dizare) sub uno denario a(n)nui ce(n)sus curren(tis) Et p(ro)in(de) oblig(averunt) d(i)c(t)i (con)iuges/
d(i)c(t)as eor(um) dom[(us)] (con)tiguas Met (con)d(icien) dat de voirs(creven) gehuyssce(n) van nu/
voirtane houde(n) sele(n) de ii deele vand(er) voirs(creven) heymelich(eit) en(de) de voirs(creven)/
willem tderdel in goeden state roel(ants) col(en) januar(ii) q(ua)rta
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer