SAL7361, Act: R°13.3 (29 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°13.3  
Act
Date: 1467-07-10

Transcription

2019-07-03 by myriam bols
It(em) willem va(n) lele die als p(ro)cur(eur) jacobs vand(en) poele jouffr(ouwe)/
gielijs zijn wijfs en(de) jans de hont hue(r)s soens onlancx met rechte/
betege(n) en(de) aengesproke(n) heeft voir meye(r) en(de) scepen(en) va(n) loeven(en) pete(re)n en(de)/
vrancke(n) van maerbeke gebruede(re)n voir i(½) m(ud)[de] corens erfs pachts en(de)/
van acht(er)stelliger pachtinge(n) d(er) goede(n) jans wile(n) gielijs die lod(ewijc) wile(n)/
va(n) maerbeke vad(er) d(er) voirs(creven) gebruede(re)n voirtijts gehoude(n) heeft d(air) af/
de sake gestelt waert ind(er) stad hande(n) die bij ov(er)geve(n) d(er) p(ar)tie(n) uutsp(ra)ke(n)/
dat alle sake(n) tussce(n) p(ar)tie(n) beslicht soude(n) zijn en(de) blive(n) en(de) dat de brued(er)s/
de(n) voirs(creven) willem(me) geve(n) en(de) betale(n) soude xii m(ud)[de] corens Heeft gekint/
en(de) gelijt dat hij die xii m(ud)[de] corens gehadt en(de) gehave(n) heeft/
R(ecognovit) sat(isfactum) p(ro)mitt(ens) null(atenus) alloqui cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-28 by Jos Jonckheer