SAL7361, Act: R°141.1 (298 of 503)
Search Act
previous | next
Act R°141.1  
Act
Date: 1468-02-13

Transcription

2019-08-10 by myriam bols
It(em) willem vanden dorpe in deen zijde ende jacop hoze met willem(me) van/
lele als procur(eur)s jonch(e)r(e)n willems van merode in dande(re) die ruerden/
gebrec van rekeni(n)gen onder hen te hebben dair af de scepen(en) gemaent/
vand(en) meye(r) wijsden hebben p(ar)tien gebrec van rekeni(n)gen dat zij dair af/
selen gaen bijder stad hebben(de) dach van rechte genome(n) van dien des/
vrijdaichs nae aschgoensdach naestcomen(de) cor(am) o(mn)ib(us) scabinis dempto ouder(ogghe)/
febr(uarii) xiii
Contributors
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-12 by Jos Jonckheer