SAL7361, Act: R°142.1 (299 of 503)
Search Act
previous | next
Act R°142.1  
Act
Date: 1468-02-16

Transcription

2019-08-10 by myriam bols
It(em) massart de warnant poirte(r) van des(er) stat diens goede erve(n) rinte(n)/
opcomi(n)gen en(de) pe(n)ningen bijden meye(r) van glymes alsoe hij seyde beslagen/
wa(r)en voir haeflike eysschinge ende die die mett(er) stat brieve(n) als poirte(r)/
versocht hadde ontslagen te hebben en(de) den selve(n) meye(r) op heden dach va(n)/
rechte doen beteken(en) heeft hem opden selve(n) dach van heden tegen den/
vors(creven) meye(r) te rechte gep(rese)nteert ald(air) de selve meye(r) niet gecomp(ar)eert en es/
P(rese)ntib(us) scabinis in sca(m)pno febr(uarii) xvi
Contributors
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-12 by Jos Jonckheer