SAL7361, Act: R°143.2 (304 of 503)
Search Act
previous | next
Act R°143.2  
Act
Date: 1468-02-18

Transcription

2019-08-11 by myriam bols
Item her jan de rijke prieste(r) renu(n)cians quoad hec p(ri)vilegiis/
die gout en(de) selver onder scepen(en) van loven(en) gesedt hadde om/
de naderscap te doen van eene(n) huyse en(de) hove metten ii/
huysen d(air) achter gelegen inde steenstrate opden hoec vander/
guld(en) mouwe tusschen den selven hoec en(de) den goeden denijs/
edelhere dwelc de selve denijs gecregen heeft teghen/
augustine coreken in p(rese)ncia heeft hem der selver/
naderscap ver afgedragen en(de) zijn pe(n)ningen [vors(creven)] gelooft/
na hem te trecken P(rese)ntibus tymple m(ar)cels febr(uarii) xviii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-12 by Jos Jonckheer