SAL7361, Act: R°15.1 (34 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°15.1  
Act
Date: 1467-07-15

Transcription

2019-07-03 by myriam bols
It(em) jan de rode heeft gelooft gielise den rode na(tuer)lijc zijne(n)/
neve dat hij alle de poente begrepen in een instrum(en)t daer/
ludovicus van gruenendale notar(is) af is geweest welck/
instrum(en)t me(n)cie maect van eenre uutspraken en(de) yffeni(n)ge(n)/
tusscen den selve(n) janne ende gielise zijnen sone in deen zijde/
ende den voirs(creven) gielise na(tuer)lijc in dande(re) en(de) elc van dien ter/
manissen des selfs gielijs natuerlijcx wel en(de) volcomelijc vol/
doen en(de) achtervolgen sal telker tijt als scout metten vo(n)nisse/
verwonne(n) ende verreyct Heeft voirt gelooft en(de) toegeseecht/
dat hij den voirs(creven) gielise zijne(n) neve binne(n) viiii nachten/
naestcomen(de) goede guedinge en(de) vestich(eit) doen sal van dien/
vierdalve(n) mudde(n) corens die den voirs(creven) gielise zijne(n) neve/
metter voirs(creven) uutspraken aengeseecht zijn op thoff te zweysvelt/
gelege(n) te lynden en(de) alsulke dat den ghene(n) dies hen v(er)staen/
duncke(n) sal dat de voirs(creven) gielijs natuerlijc d(air) mede wel besorcht/
ende van zijne(n) voirs(creven) erfpachte wel verwaert sijn sal ende al/
na begrijp der voirs(creven) uutsprake(n) Voirt zijns goets moetswille(n)/
oft hijs binne(n) de(n) selve(n) tijde niet en dade dat hij he(m) dairna/
ne(m)mermeer gheen recht totter p(ro)p(ri)eteyt d(er) voirs(creven) goede(n) va(n) zweysvelt/
metter toebeh(oirten) die pant zijn soude(n) vande(n) voirs(creven) iii(½) m(ud)[d(en)] cor(ens)/
v(er)mete(n) en sal en(de) de(n) gront der selver goede(n) van dan voirtaen/
de(n) voirs(creven) giel(ise) natuerlijc onbelet late(n) volge(n) cor(am) hoeve(n) burg(imagistr)[o]/
et aliis de (con)silio julii xv
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-28 by Jos Jonckheer