SAL7361, Act: R°155.4 (324 of 502)
Search Act
previous | next
Act R°155.4  
Act
Date: 1468-03-04

Transcription

2019-08-14 by myriam bols
It(em) den dach van rechte op heden dienen(de) tussce(n) willem(me) vande(n)/
dorpe in deen zijde jacoppe hoze en(de) willem(me) van leele p(ro)cur(eur)s/
jonch(e)r willems va(n) merode in dandere hebben de selve v(er)stelt/
tot van heden ov(er) xiiii nachte(n) te mistide naestcomen(de) om/
alsdan te diene(n) also hij op hede(n) gedient soude hebbe(n)/
cor(am) roelants tymple m(ar)cii q(ua)rta
Contributors
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-12 by Jos Jonckheer